AGF NYHEDER

Ti år med talentsamarbejde

AGF’s talentsamarbejde med omegnsklubberne kan i 2012 fejre 10 års jubilæum. Startskuddet lød i en lille klub på Djursland, og samarbejdet har siden udviklet sig til at omfatte omkring 25.000 medlemmer.

"At skabe en vedvarende succes kræver gode samarbejdspartnere".

Med den indgangsvinkel tog AGF i 2002 initiativ til at etablere et struktureret talentsamarbejde med klubberne i og omkring Aarhus. Blandt initiativtagerne var Troels Gade Nielsen, der havde en fortid som fodboldspiller i Djurslands-klubben Stenvad Boldklub, og netop hans barndomsklub fungerede det første år som pilotprojekt for samarbejdet.

- Vi valgte helt bevidst at starte i det små og lade et formaliseret samarbejde med Stenvad Boldklub være vores udgangspunkt. Hensigten var, at AGF's trænere og ledere skulle få et indblik i de forhold og udfordringer, der er i en lille, lokal klub, inden et større samarbejde med flere klubber blev søsat, fortæller Troels Gade Nielsen.

På baggrund af de erfaringer, der blev gjort med Stenvad Boldklub, fik 22 klubber på Djursland i 2003 tilbud om at blive en del af samarbejdet. 20 klubber takkede ja og har været med lige siden. I 2004 og 2005 kom turen til klubberne syd og vest for Aarhus, og her var opbakningen også stor. Fra 2007 blev samarbejdet udvidet med klubberne i selve Aarhus. Netop den trinvise udvidelse af samarbejdet har fra starten af været en bevidst strategi.

- Det har fra dag et været vigtig for os, at vores organisation har kunnet følge med, og derfor har vi ladet udvidelsen ske i etaper. Med de nuværende 53 klubber er vi tæt på at være i mål. Der er stadig enkelte klubber, vi gerne ser blive en del af samarbejdet, men vi har aldrig haft ambitioner om, at vi skulle sprede os til hele Danmark. Vi vægter det tætte samarbejde i lokalområdet med ydmyghed, gensidig ærlighed og åbenhed højt. Talentsamarbejdet skal være bindeleddet mellem AGF Fodbold og omegnsklubberne med klare retningslinjer, som alle parter skal følge. Det er også vigtigt for os, at vi er i stand til at give alle klubberne en god service, og derfor ønsker vi ikke at være meget større. Målt på antallet af klubmedlemmer hører vi med omkring 25.000 medlemmer allerede til blandt de største, siger Troels Gade.

Åbenhed og dialog
Med ti år på bagen er det naturligt at gøre en status for samarbejdet, og her er Troels Gade ikke i tvivl om, at den tætte dialog, der er blevet skabt med klubberne, har haft en gavnlig virkning på flere fronter.

- Et af de væsentligste formål med samarbejdet var at styrke dialogen mellem AGF og de andre klubber, og her synes jeg, at vi er nået langt. Selvfølgelig kan der stadigvæk opstå problemer, når en spiller vælger at prøve sit talent af i AGF, men det bliver nu taget i opløbet. Det er også mit helt klare indtryk, at den åbenhed og tætte dialog, som talentsamarbejdet medfører, har styrket AGF's image i omegnsklubberne, siger Troels Gade Nielsen.

Rent sportsligt har flere spillere taget turen fra en samarbejdsklub via AGF's ungdomsafdeling og op i Superliga-truppen - blandt andre Mikkel Kirkeskov (VRI) og Jens Jønsson (Lyseng). De får ganske givet også snart følgeskab af talenter som Marcus "Hulk" Solberg (HEI) og Thomas Hagelskjær (HEI).

- Flere og bedre fodboldspillere er en af målsætningerne med vores talentsamarbejde, og heraf følger naturligvis også, at vi gerne ser flere lokale spillere som Martin Jørgensen, Steffen Rasmussen, Kasper Povlsen, Casper Sloth, Anders Kure, Mikkel Kirkeskov og Jens Jønsson på Superliga-holdet. Men samarbejdet er meget mere end bare talentdelen. Vi bestræber os på at have tilbud til alle - uanset årgang og niveau, siger Troels Gade Nielsen, der i dag står i spidsen for et Advisory Board bestående af klubrepræsentanter, der er med til at udstikke kursen for samarbejdet.

Aktiviteter for alle
Siden 2008 har Rasmus A. Sørensen været ansat til at varetage den daglige drift af talentsamarbejdet. Sammen med to administrative medarbejdere og en række trænere sørger han for at afvikle aktiviteter, der når hele vejen rundt - lige fra talentudvælgelsesstævner over "Store Teknikdag" og fodboldcamps til trænerakademi og forkampe i NRGi Park.

- Vi favner bredt, for vi har som ambition at være eliteklubben, som går i spidsen for udviklingen af ungdomsfodbolden i regionen. Vi skal være den troværdige og professionelle samarbejdspartner med fokus på at skabe et bredere talentgrundlag i Østjylland og i det hele taget få endnu flere til at spille fodbold. Jeg synes også, at vi er på rette vej - senest med en struktureret indsats for at højne træningen for de 10-12-årige. Jeg sikker på, at både de lokale klubber og AGF de næste ti år vil få endnu mere gavn af den store indsats, der fra alle sider bliver lagt i samarbejdet, siger Rasmus A. Sørensen.

Læs mere om talentsamarbejdet på www.agf-talent.dk

 

30. marts 2012   Kl. 10:40 Af BJ  
Fra:/-til/-