AGF NYHEDER

Salling Fonden donerer millionbeløb til AGF

En generøs donation på 5,5 mio. kr. fra Købmand Herman Sallings Fond bringer AGF af 1880 et stort skridt nærmere realiseringen af nye, tidssvarende faciliteter på klubbens træningsanlæg, Fredensvang.

AGF af 1880, der ejer og driver klubbens træningsanlæg på Fredensvang, er blevet begunstiget med en donation på 5,5 mio. kr. fra Købmand Herman Sallings Fond. Den generøse pengegave skal bruges til at dække en betydelig del af omkostningerne til nye faciliteter i forlængelse af det nuværende klubhus.

Klubhuset blev indviet i 1942, og tusinder af unge og ældre har gennem årene haft deres daglige gang på anlægget som aktive eller tilskuere. Det har sat sine spor, og klubhuset modsvarer ikke længere de krav, som stilles til en moderne fodboldklub, der har ambitioner om at høre til blandt landets bedste på både ungdoms- og seniorniveau.

- AGF har gennem årene fostret nogle af landets dygtigste fodboldspillere, og vi vil gerne være med til at sikre et tidssvarende træningsmiljø til gavn for de unge talenter og Superliga-spillerne. AGF er en vigtig institution i byen og appellerer til - og involverer - en meget stor del af regionen. Derfor har vi fundet det meget naturligt at bidrage til de nye faciliteter, der er en væsentlig forudsætning for fortsat sportslig fremgang, siger Karin Salling, næstformand i Købmand Herman Sallings Fond.

AGF af 1880 har over de seneste år bekostet et væsentligt millionbeløb i renovation af eksisterende klubhus og baner. AGF af 1880 er imidlertid ikke i stand til at løfte opgaven vedrørende udvidelse af faciliteterne i form af nybyggeri og hilser derfor med stor glæde donationen fra Købmand Herman Sallings Fond velkommen.

- Vi er både overvældet og fantastisk glade. Den flotte donation fra Salling Fonden gør det muligt at realisere vores planer om tidssvarende faciliteter, der lever op til de krav, der stilles til et moderne talentudviklingsmiljø - og topfodbold i det hele taget. Vi er allerede kommet langt i arbejdet med at renovere det eksisterende klubhus og banerne. Nu gælder det om at få restfinansieringen til det nye byggeri på plads, så vi kan komme helt i mål og få skabt et unikt fodboldcenter for byens bedste fodboldspillere. De kommende måneder vil vi forsøge at komme i dialog med fonde og større virksomheder i regionen. Vi håber, at de - i lighed med Salling Fonden og Dansk Supermarked - vil se mulighederne i at bidrage til det nye byggeri, siger Erik Meineche Schmidt, hovedformand for AGF af 1880.

Hos den professionelle del af AGF Fodbold deles begejstringen over den betydelige pengegave til et AGF Fodboldcenter for byens bedste fodboldspillere.

- Det er glædeligt, at Salling Fonden, en Aarhus-baseret fond, vælger at bakke op om vores vision om at blive Vest-Danmarks bedste fodboldklub. En afgørende forudsætning for visionen er tidssvarende faciliteter, og det er vi nu kommet et stort skridt nærmere. Et nyt, moderne klubhus vil give vores talentudvikling og Superliga-hold yderligere et løft, og vi er meget taknemmelige for, at Købmand Herman Sallings Fond ønsker at række AGF af 1880 en hjælpende hånd, udtaler Jan Christensen, adm. direktør for AGF Fodbold/Århus Elite.

 

Om Fredensvang
Hjemstedet for AGF Fodbold er baneanlægget i Fredensvang, som ejes af AGF af 1880 og blev indviet i 1942. Anlægget har i dag et areal på ca. 75.000 m2 og består af fodboldbaner, tennisbaner, tennishal og klubhus. Anlægget drives af AGF af 1880, der som den eneste forening i Aarhus selv har såvel det fag-lige som økonomiske ansvar for sine fodboldbaner og klubhus. Andre fodboldklubber i byen - og i øvrigt i det meste af Danmark - benytter kommunale baner og klubhus, hvor kommunen står for drift og vedligeholdelse. AGF af 1880 modtager årligt et særligt kommunalt tilskud, som er afpasset efter den normale kommunale standard, men som ikke rækker til at dække udgifterne til henholdsvis forbedring og nybygning af faciliteter.

AGF Fodboldcenter - nye rammer til byens bedste fodboldspillere
Planerne om udvidelse af faciliteterne i form af nybyggeri er sidste etape i et projekt, der også har omfattet renovering og opgradering af eksisterende klubhus og baner. Nybyggeriet vil primært være for elite senior og elite ungdom og have følgende faciliteter:

  • Lokale til sundhedssektor
  • Opholds-, hvile og undervisningsfaciliteter
  • Kontor- og mødefaciliteter
  • Omklædning for spillere og trænere

Da AGF af 1880 i forvejen ejer grunden, forventes anlægsudgiften at udgøre ca. 18.000 kr. pr. m2 incl. moms, hvorfor nybygningen, der forventes at blive på 600m2, vil kunne etableres for ca. 11 mio. kr. Derudover forventes der anvendt 3 mio. kr. til renovering af eksisterende klubhus. Donationen til de nye faciliteter fra Købmand Herman Sallings Fonde på 5,5 mio. kr. dækker således halvdelen af anlægsudgiften. Den resterende del forventes tilvejebragt via andre fonde og evt. egenfinansiering. Et arbejde, som allerede er påbegyndt, og når finansieringen er helt på plads, vil det første spadestik blive taget.

 

 

*Billedet: Karin Salling, næstformand i Købmand Herman Sallings Fond, overrækker donationen til Erik Meineche Schmidt, hovedformand for AGF af 1880.

 22. november 2012   Kl. 13:19 Af BJ / Foto: Jens Bundgaard  
Fra:/-til/-