Brevanmodning om støtte- 1942

Den 20. november 1942 satte fodboldafdelingens sekretær Erik Winther sig til skrivemaskinen og forfattede nærværende skrivelse til AGF's forretningsudvalg hvori han udbad sig en bevilling på maks. 100 kroner til fodboldafdelingens afslutningsfest i klubhuset den 5. december.

Klubhuset i Fredensvang var indviet i juni samme år, og festen har således været en af de første, der blev afholdt i festsalen.Erik Winther, der var uddannet skiltemaler og var indehaver af Jydsk Skiltefabrik, var en af datidens mange ildsjæle i fodboldafdelingen, som brugte det meste af fritiden på ulønnet arbejde til gavn og glæde for AGF. Som det fremgår af brevhovedet, var Kronprins Frederik (den senere Kong Frederik den 9., H.M. Dronning Margrethes fader) protektor for Aarhus Gymnastikforening af 1880. Det kan ikke dokumenteres om der blev bevilget 100 kroner til festen, men mon ikke forretningsudvalget udviste storsind.

 

 

støttebrev

 

tekst