Logoet

Fodboldafdelingen i AGF blev stiftet i 1902, men først i 1921 begyndte AGF's spillere at bære logo på spillertrøjen.

Logoet, som bestod af de tre bogstaver -A G F- flettet ind i hinanden, var broderet med rød silketråd. I de følgende år benyttede klubben variationer af dette logo, og fra 1950 blev logoet broderet med blå tråd.

AGF - gammelt logo

Omkring 1962 bar AGF-spillerne for første gang det logo, vi kender i dag - altså med byvåbnet og de gotiske bogstaver. Ophavsmanden til logoet kendes desværre ikke, så hvis du ligger inde med viden om, hvordan logoet blev til, er du velkommen til at kontakte AGF Fodbold på oh@agf-as.dk

Århus byvåben er et af de ældste bevarede fra de danske købstæder. Det kan henføres til et bysegl brugt omkring 1250. Det ældste bysegl, som er bevaret, er i et dokument fra 24. juni 1356, som dog gik tabt grundet ødelæggelser under 2. verdenskrig. Byseglet har haft forskellige udformninger i sin 750-årige historie. De to tårne mener man skulle symbolisere datidens romanske domkirke, der havde to vesttårne. Derimod har der været tvivl om, hvem de to mænd er. Traditionen siger, at manden med ankeret er Sct. Clemens, byens skytshelgen, medens manden med sværdet skulle være apostelen Paulus, fordi han har et sværd som attribut.

Som følge af brev fra indenrigsministeriet den 3. december 1936 fik kommunen tegnet det nuværende byvåben i 1938, og begrebet 'segl' blev ændret til '(by)våben'. Kunstneren var gravør Fr. Britze. Ved bekendtgørelse i Statstidende den 23. juni 1938 blev det nye byvåben beskrevet sådan:
"Et blaat Skjold, med en rød Portal, flankeret af to røde Taarne og et Spir, anbragt Gengivelse af St. Clemens og St. Paulus, klædte i blaa Kjortler. Over Portalen ses en Guldmaane og en syvtakket Guldstjerne og under den en over fire Sølvbølger opragende rød tindet Mur."

De gotiske bogstaver, som er en del af AGF-logoet, brugte klubben i kombination med "af 1880" allerede fra midten af 1930'erne på brevpapir, og de går også igen på et kaffe- og servicestel, som blev fremstillet i forbindelse med indvielsen af klubhuset på Fredensvang i 1942.

AGF - logo