Stiftelsen

AGF blev grundlagt i 1880. En flok unge mennesker af handels- og kontorstanden tog initiativ til foreningen, og foreningens første formand var en kaptajn.

At der i dag er noget, der hedder AGF, kan vi takke en række fremsynede herrer for, som i 1880 besluttede sig for at stifte en idrætsforening. Dengang var ønsket om en idrætsforening i Århus, der på det tidspunkt talte ca. 40.000 indbyggere, stort. Navnlig blandt nogle unge mennesker af handels- og kontorstanden var interessen stor. Især den 19-årige kolonialkommis Christian Christensen var ivrig efter at få bragt sagen i orden, og han er foreningens egentlige stifter.

Søndag d. 26. september 1880, samledes kl. 10.00 cirka 30 herrer til stiftende generalforsamling af en idrætsforening. Man havde henvendt sig til kaptajn Ferdinand Baumann, som var stabschef ved Fodboldfolkskasernen, om at opstille til posten som formand. Baumann valgtes uden modkandidater, og det blev besluttet, at foreningens navn skulle være Aarhus Gymnastikforening af 1880. Mødet sluttede kl. 12.00. Da kaptajn Baumann hin søndag middag sadlede op og red hjem gennem byens gader, havde han næppe forestillet sig, at den få minutter gamle forening senere skulle gå hen og blive en instituation i dansk idræt.

AGF's første bestyrelse:

Kaptajn Baumann (formand)
Grosserer C. Bertelsen
Købmand Axel Schmidt
Papirhandler C. Poulsen
Cand. Jur. Sagførerfuldmægtig Anchersen

Christian Christensen - AGFs Stifter
AGF's stifter Christian Christensen (1861-1935). Han kom i 1877 til Århus og blev ansat som kommis hos grosserer Carl Bertelsen, som senere blev AGF's første kasserer. Christian Christensen var en ivrig gymnast, og han tog i sommeren initiativ til oprettelsen af en gymnastikforening i Århus. Han var aktivt medlem af den midlertidige bestyrelse op til den stiftende generalforsamling, søndag den 26. september 1880, men var ikke at finde i AGF's første bestyrelse efter generalforsamlingen. Han lod sig dog vælge til foreningens første revisor. Sidenhen blev han udnævnt til æresmedlem af AGF.
Baumann - AGFs første formand
AGF's første formand C.H.F.R. Baumann (1835-1907). Født i Rendsborg i Slesvig-Holsten. Som premierløjtnant gjorde han en heltemodig indsats i slaget ved Dybbøl i 1864. I 1871 blev han kaptajn og kompagnichef ved 20. bataljon i Århus, og i 1876 udnævntes han til stabschef ved 1. jyske brigade. Han fungerede samtidig som gymnastiklærer ved Aarhus Katedralskole og var i perioden 1878-1883 medlem af Århus Byråd. I 1880 modtog han en opfordring om at stå i spidsen for den gymnastikforening, der var under tilblivelse. Baumann erklærede sig villig og sad som AGF's første hovedformand fra 26. september 1880 til 31. oktober 1883. Han blev i 1883 udnævnt til foreningens første æresmedlem.