For 40 år siden: De første kontrakter i AGF

Af: OH - 3. december 2017, kl. 14:26

D. 4. december er det 40 år siden, at AGF begyndte at skrive kontrakter med spillere.

DBU's repræsentantskab var pludselig under pres.

Efter i flere år at have nedstemt forslaget om at danske fodboldspillere udover præmiechecks måtte modtage betaling for at spille divisionsfodbold, var DBU i efteråret 1977 vendt på en tallerken i forlængelse af at den tidligere landsholdsspiller Harald Nielsen og arrangementschef Helge Sander nogle måneder forinden i Morgenavisen Jyllands-Posten var fremkommet med det sensationelle forslag om en professionel dansk fodboldliga uden for DBU's jurisdiktion.

Allerede i 1970 havde AGF fremsendt forslag om nedsættelse af et udvalg til undersøgelse af mulighederne for en liga med betalt fodbold, men forslaget fik blot tre stemmer, og et nyt forslag havde senest været behandlet på repræsentantskabsmødet i foråret 1977, hvor det atter var blevet nedstemt.

På baggrund af truslen fra det der blev betegnet som en piratliga, havde DBU's repræsentantskab derfor fået travlt og havde indkaldt til ekstraordinært møde i Idrættens Hus den 29. oktober 1977 med et enkelt punkt på dagsordenen, nemlig legalisering af betaling til divisionsfodboldspillere. Efter en timelang debat stemte 95 af de delegerede for en legalisering, mens 14 stemte imod og 2 undlod, og forslaget skulle derpå endelig godkendes på det ordinære repræsentantskabsmøde i februar året efter.

AGF skulle som alle andre klubber i gang med at lave nye budgetter og udarbejde aftaler med de enkelte spillere og ikke mindst finde midlerne til at kunne betale spillerlønninger. Her havde en lokal virksomhed en helt central rolle.

Varme- og elinstallationsfirmaet, kgl. hofleverandør Bruun & Sørensen A/S, forlængende og ikke mindst øgede sit sponsorat i AGF for at hjælpe klubben i gang. Det skete primært ud fra lokalpatriotiske grunde, da firmaet altid havde haft et særligt forhold til AGF, og eftersom en af firmaets grundlæggere, Carl H. Sørensen, selv havde været medlem af AGF og som hovedformand i 1935 af egen lomme havde ydet klubben et lån, således man kunne erhverve arealet på Terp Skovvej, hvor klubanlægget i dag ligger.

"Vi sælger næppe flere anlæg i Saudi-Arabien, fordi vi har firmanavnet på AGF's bluser", udtalte direktørerne Poul Jensen og Ib Bjerregaard, der på vegne af Bruun & Sørensen havde sørget for det store sponsorat til AGF. Firmaets sponsorat havde i 1977 været på 50.000 kroner og blev for 1978 hævet til 250.000 kroner, hvilket svarer til en lille million kroner i dag. Firmaet stillede ikke krav om firmanavn på træningstøjet og havde som sådan ikke nogen særlig reklamemæssig interesse i sponsoratet, og VIP-arrangementer, som vi kender det i dag med spisning inden kampene, fandtes ikke.

Årslønnen for de fleste AGF-spilleres vedkommende lå på 12.000, 16.000 eller 24.000 kroner, og hertil kom en række identiske bonusser, som for eksempel 400 kroner for en sejr. Fænomenet fodboldagenter var et ukendt begreb, så ingen blandede sig og skulle have en del af kagen, og lønninger og bonusser var ufravigelige fra klubbens side.

"Der var egentlig ikke tale om forhandling. Som ung spiller var jeg blot stolt og beæret over at få tilbudt en kontrakt, så det var bare med at få skrevet under", fortæller Kim Ziegler, der da var 18 år og netop havde spillet sin første sæson på førsteholdet.

Det var formand for fodboldafdelingen Flemming Christensen og ungdomsformand Børge Kaiser, der for AGF skrev under på aftalerne med spillerne. Aftalerne, der fyldte et A 4-ark, var nedfældet på skrivemaskine på AGF's brevpapir og derpå kopieret, da DBU endnu ikke havde en fortrykt standardspillerkontrakt på plads.

De første otte AGF-spillere, der søndag den 4. december 1977 i klubhuset skrev under på en etårig aftale gældende for 1978, var:
Henrik Bechmann-Møller, Kim Ziegler, John Stampe, Ole Wendelbo, Jørgen Trads, Preben Wagner, Carsten Birkmose og Ole Jensen.

Dagen efter skrev Jens Harmsen, Frank Olsen, Kurt Ross og Lars Jensen under, og den 6. december satte Michael Hyldgaard sin signatur på en aftale.

Den 7. januar 1978 faldt en aftale med den tidligere Randers Freja-spiller Per Nielsen på plads (som tillige blev ansat hos Bruun & Sørensen), og i februar fulgte Henrik Mikkelsen, Tom Bonde og Jørn Brøndum, hvorpå truppen med reservemålmand Ole Henriksen, der fortsat var amatør, var komplet.

Den sidste forudsætning var, at DBU's ordinære repræsentantskab på mødet i Vejle den 25. februar 1978 endegyldigt ville godkende den foreslåede kontraktspillerordning. Dette skete med 100 stemmer for forslaget, 10 stemte imod mens en undlod at stemme.

Dernæst blev anpartsselskabet AGF Kontraktfodbold ApS stiftet, og de nu færdige officielle DBU-spillerkontrakter, der var på 4 sider hvor de i dag fylder 14, blev påtegnet af DBU i slutningen af marts, og derpå var man klar til den allerførste kamp med betalt fodbold, der skulle afvikles i Danmarksturneringen.

AGF fik sammen med B 93 æren af at spille denne kamp, som fandt sted i Københavns Idrætspark lørdag den 1. april 1978, men AGF's debut på banen med betalt fodbold var ikke nogen succes, eftersom holdet tabte 1-3.

Holdet forbedrede sig dog i de kommende 29 turneringskampe og sluttede sæsonen på en tredjeplads.

Kontrakt1

Udsnit af John Stampes første kontrakt med AGF.

Nyheder


SØG I ARKIVET

Søg i arkivet