Også i gamle dage valfartede AGF-fans til Randers - endda på gåben!

Af: BJ - 10. marts 2017, kl. 12:17

Over 1000 AGF-fans har sikret sig billet til aftenens lokalderby mod Randers - og det er ikke noget særsyn, at AGF-fans valfarter til Randers.

I 1920'erne og 30'erne var kærligheden til klubben også stor. Pengene var til gengæld små, men det afholdt dog ikke AGF-fans fra at bakke op på nærmeste hold, når Randers var modstanderen på udebane. Man valgte således at gå de godt 40 kilometer for at opleve lokalderbyet.

At AGF-fans bidrager til høje tilskuertal i Randers er ofte sket, hvilket nedenstående reportage fra kampen om det jyske mesterskab i 1944 understreger:

Omkampen mellem AGF og Randers Freja blev spillet onsdag den 14. juni 1944, kl. 19.30, på Randers Stadion. Aldrig før havde det randrusianske stadion været skueplads for en sportsbegivenhed, der havde samlet en sådan interesse. Det blev en folkefest af dimensioner og allerede klokken 17.00, da portene åbnedes, begyndte de første tilskuere at indfinde sig, og senere, efter kontorernes og forretningernes lukketid, gik der en jævn strøm mod valpladsen, og da klokken nærmede sig 19.00 var fortovene i Vestergade og på Viborgvej kun passable i én retning: mod vest mod stadion.

På stadion spillede byens mest populære orkester, som sammen med drengenes hylekor og automobilhorn sørgede for at sætte publikum i stemning. Der blev sat tilskuerrekord med 8.500 mennesker, mere end dobbelt så mange som den tidligere tilskuerrekord, og de lagde en entréindtægt på 19.000 kr., der efter at udgifterne var trukket fra fordeltes med 7.150 kr. til JBU, 3.575 til hver klub og resten til kommunen.

Randers Freja, Randers byråds parkudvalg og stadsingeniøren havde lagt et stort arbejde i at få tilskuerforholdene i orden, og det blev et beundringsværdigt arrangement. Sværest havde det været at skaffe de 2.000 siddepladser, der skulle til, men ved at mobilisere alle reserver og hjælpekilder lykkedes det. Leverandørerne af stole var blandt andet Hammershøj Kro og Skydepavillonen.

Fra Aarhus tog hele familier, far, mor og børn, med toget kl. 17.10 fra hovedbanegården mod Randers. Der var solgt 1.000 entrébilletter i forsalg i Aarhus, og man mente, at der var mellem 1500 og 2000 aarhusianere på Randers Stadion denne aften. Uden for stadion var der gang i den sorte børs og en knægt på 12 år tilbød en billet til kampen for ikke mindre 12 kr.

Zonens ambulance kom i øvrigt i brug, da en 10-årig dreng, Sven Petersen fra Fastrupsstræde 1, ved et uheld slugte sin såkaldte skræver, et af de små instrumenter, der kan gemmes i munden, men som ikke desto mindre er udmærket til at lave spektakel. Efter en tur på kirurgisk afdeling besluttede lægerne, at skræveren måtte komme ud ved naturens hjælp.

Kampen indledtes med at skræddermester Lundberg på Frejas vegne bød velkommen og udtrykte håbet om en fair og god kamp, hvorpå de 22 spillere kom på banen. Derpå rejste alle sig, og mens spillerne strunke stod ret, spillede orkesteret "Der er et yndigt land", akkompagneret af tilskuernes tusindstemmige kor - et bevægende og smukt øjeblik. Derpå hilste spillerne på hinanden, og man var klar til at gå i gang.

AGF vandt kampen 3-1.

På hjemturen var der blandt fansene i toget fest og glade dage. På hver station blev vinduerne åbnet, og der blev sunget ud af vinduerne. Ved hjemkosten til Aarhus kl. 21.30 fik én person adgang til banegårdens højttaleranlæg og pludselig rungede en stemme gennem banegårdshallen:

"A-G-F jyl-lands-me-stre, A-G-F jyl-lands-me-stre", et råb der blev gentaget af tusinde andre, der var steget ud af toget fra Randers.

I aften kl. 18.00 går det løs igen - og igen med talstærk opbakning fra AGF-fans. Du kan også være med. Køb billetter her >>

Læs også
Lokalderby: Dengang Stylsvig fik slået sin stive hat ned om ørene >> (artikel på AGF.dk fra april 2016)

 

*Billedet: AGF's hold anno 1927 på Randers Stadion

Nyheder


SØG I ARKIVET

Søg i arkivet