Poul Hyldgaard er død

Af: Ole Hall og Steffen Olesen - 27. september 2017, kl. 11:18

AGFs tidligere formand og kasserer, Poul Hyldgaard, er natten til onsdag sovet stillet ind. Han blev 88 år.

Poul Hyldgaard blev på daværende ungdomsformand Børge Kaisers foranledning valgt ind i AGF's bestyrelse i 1968. Begge sønner - Michael og Morten - spillede i klubben, og via bestyrelsesarbejdet marcherede Hyldgaard hele vejen til toppen af dansk fodbold som formand for Dansk Boldspil-Union.

I 1970'erne var Poul Hyldgaard kasserer i AGFs fodboldafdeling, ligesom han også var holdleder for divisionsholdet. Han sad i AGFs formandsstol 1979-1981.

I 1970 blev Hyldgaard medlem af DBUs repræsentantskab, fra 1971-1986 var han medlem af Divisionsforeningens bestyrelse, og i 1977 blev han indvalgt i DBUs bestyrelse. Poul Hyldgaard var kasserer i DBU fra 1981-1991, inden han overtog formandsposten. Et hverv, han med stor dygtighed og taktisk sans bestred frem til 2002.

DBU og dansk fodbold har meget at takke Poul Hyldgaard for, idet DBU for alvor fik lagt penge til side under vor tidligere formands virke i DBU. Hyldgaard var topfigur på samme tidspunkt som A-landholdet havde kæmpe succes ved især EM i 1984, VM i 1986 og ikke mindst EM-sejren i 1992. DBUs formue rundede de 100 mio. kr. i Poul Hyldgaards velmagtsdage. Hyldgaard var en af landets varmeste fortalere for pengefodbold, og op gennem 1970'erne benyttede han enhver lejlighed til at promovere indførelsen af betalt fodbold, hvilket blev en realitet i 1978.

Også på den internationale fodboldscene har Hyldgaard sat store aftryk. 1984-1996 var han medlem af FIFAs eksekutivkomite. I årene 1986-1996 sad han i FIFAs organisationskomite for VM. Han har været medlem af FIFAs medicinske udvalg, fair-play udvalg, dameudvalg, og for sidstnævnte var han formand 1990-1996. Han nåede også at være formand for UEFAs dameudvalg 1992-1996, lige som han i perioden 1992-1996 var medlem af organisationskomiteen for OL. I 1996 blev Poul Hyldgaard udnævnt til æresmedlem af FIFA.

I 2003 udgav Poul Hyldgaard sine erindringer under titlen: "Fodbold - en del af mit liv".

Æret være Poul Hyldgaards minde.

 

 

* Billedet: Fra AGF's bestyrelseslokale i 1970'erne. Poul Hyldgaard ses i baggrunden, og siddende fra venstre Børge Kaiser, Svend Erik Bang-Sørensen og Ejner Eriksen

Nyheder


SØG I ARKIVET

Søg i arkivet