Svar på kritik af Ceres Park & Arena

Af: AGF / Foto: Ole Nielsen - 31. maj 2019, kl. 10:18

Her er de svar, Århus Stiftstidende ikke kunne vente på.

Århus Stiftstidende bringer i dag en artikel om forholdene for lejere i Ceres Park & Arena, som AGF A/S som bekendt forpagter.

Derfor udbad Århus Stiftstidende sig vores kommentarer til de kritikpunkter, der rejses i artiklen. Vi fik henvendelsen fra avisen mandag eftermiddag og fem timer før avisens deadline fik vi så tilsendt 13 omfattende spørgsmål/kritikpunkter.

Det meddelte vi avisen, at vi meget gerne ville svare på, men vi havde først mulighed for at svare dagen efter, da vi mener, at de mange rejste spørgsmål fortjener et grundigt og seriøst svar. 

Men det kunne Århus Stiftstidende ikke vente på.

Det er kritisabelt, at Århus Stiftstidende fremkommer med så mange påstande og kritiske spørgsmål uden at give os den nødvendige tid til at komme med et grundigt svar, og det er nærliggende at tro, at avisen ikke har haft et reelt ønske om at få en seriøs kommentar fra AGF med i avisen i første omgang.

I øvrigt bragte JP Århus en lignende historie i starten af maj, hvor der var bedre tid til at respondere på kritikken, og hvor AGF derfor også forholdte sig til kritikken. 

Vi har i dag svaret grundigt og seriøst på de rejste kritikpunkter i Århus Stiftstidende. Og her har vi blandt andet påpeget, at der er væsentlige pointer, der er udeladt i artiklen fra den omtalte rapport fra PwC, der ligger til grund for artiklen. For eksempel, at nogle af brugernes tilbagemeldinger kan være præget af en negativ bias ud fra et ønske om selv at kunne byde ind på den fremtidige drift. At omfanget af de kritiserede aflysninger er politisk godkendt. Og, at belægningsprocenterne gennemsnitligt er højere end sammenlignelige anlæg i resten af landet.

Aarhus United
I artiklen klager Aarhus United over forholdene. Det er - når alt gøres op - en underskudsforretning for Ceres Park & Arena at afvikle Aarhus Uniteds kampe i Hal 1 (Stadionhallen). Men vi har valgt at tage Aarhus United ind på favorable foreningspriser - og ikke kommercielle vilkår - fordi vi gerne vil huse eliteidrætten. Ligesom vi også har afviklet kampe for Brabrand, VSK Aarhus og Aarhus Fremad i Ceres Park på yderst favorable vilkår.

Vi har i øvrigt opfordret Aarhus United til at afvikle deres kampe i Ceres Arena, byens opvisningshal, med de fordele, det giver i forhold til boder, VIP-lokaler og tekniske faciliteter. Det ønsker klubben dog ikke. Dette ville ellers kunne give bedre plads til breddeidrætten i Hal 1.

Der rejses i artiklen også en række spørgsmål som vi her skal forsøge at svare på. For AGF går meget gerne ind i en dialog om en videreudvikling i området. Det er også derfor vi er med i arbejdet med Aarhus Folkepark og bakker op om idéen med at skabe en sportscampus i området - herunder opførelsen af et nyt fodboldstadion, så afviklingen fodboldkampene ikke i samme grad som nu kolliderer med - og fører til aflysninger - af de aktiviteter, der foregår på løbebanen og i de tilstødende haller. Det vil alle være bedst tjent med og det vil løse mange af de problemstillinger, som vi har nu.

Når det er sagt, så er det dog som forpagter nødvendigt at opretholde et vist regelsæt. Det er eksempelvis ikke muligt - som nogle af klubberne har ønsket - at tilbyde drikkevarer, der konkurrerer med Royal Unibrew. Det er heller ikke muligt selv at stille med frivillige til at stå i boderne for at spare denne udgift, fordi der en aftale med 3F om, at vores bodpersonale skal lønnes på overenskomstmæssige vilkår.

Der rejses i artiklen blandt andet også en kritik af, at der mangler et samlingssted i området og af, at Ceres Cafe ikke holder mere åbent. Det skyldes ganske enkelt, at der ikke blev solgt noget, da den tidligere har holdt åbent. Det er således en forkert antagelse, at idrætsudøvere tidligere samledes her før og efter træning, og opbakningen fra de interessenter, der nu efterlyser et samlingssted, var og er således yderst begrænset.

Ceres Park 170715-32

Udfordringer og aflysninger
AGF anerkender de udfordringer, der kan være med at tilgodese de forskellige behov, som de mange interesserenter har - og især at balancere et højt - og stigende aktivitetsniveau med de interesser, der gør sig gældende hos bredde- og eliteidrætten.

Som det også står skrevet i den nuværende forpagtningsaftale, er Ceres Park & Arena et elitesports- og eventcenter - og i løbet af året danner vi derfor også rammen om koncerter, messer og store sportsbegivenheder.

Det fører til aflysninger - eksempelvis betyder afholdelsen af hold-VM i Badminton (Thomas Cup og Uber Cup) i maj 2020, at 377 træningstimer vil blive aflyst for faste brugere. Det er den pris, det koster, hvis Aarhus skal have disse arrangementer til byen, og vi forsøger så vidt muligt at være behjælpelig med at anvise andre haltider til de brugere, der bliver berørt.

Der rejses også en kritik af, at AGF's kampe og andre events (herunder messer) prioriteres frem for klubbers aktiviteter. Det er ikke rigtigt, men det korrekt, at AGF's kampe som bekendt sendes i tv og bliver derfor lagt fast med relativt kort varsel.

De potentielle kampdatoer kan sprede sig over fire ugedage, og det vil i sagens natur gå ud over andre aktiviteter, at der er denne usikkerhed omkring spilletidspunkterne. Så snart vi kender de præcise kampdatoer, forsøger vi at løse de udfordringer, det giver, men vi anerkender, at det går ud over andre brugere, når vi eksempelvis først under en uge før vores Europa Playoff-kamp mod Randers kender det præcise spilletidspunkt.

Men lad os sætte det i perspektiv. For en AGF-kamp betyder typisk aflysning af ni træningstimer, hvis der er tale om en søndagskamp og 25 timer, hvis der er tale om en mandagskamp. For at sætte disse tal i relief er herunder til sammenligning de aflyste træningstimer i forbindelse med andre udvalgte events:

• DM i badminton: 46 aflyste timer
• Aarhus-mesterskaberne i Skills: 75 aflyste timer
• Skole-OL: 109,5 aflyste timer
• Aarhus Kommune / Sundhed og omsorg: 95 aflyste timer
• Hold-VM i badminton maj 2020: 377,5 aflyste timer
• En hverdagskamp for Aarhus United: 8-12 timer
• AGF kamp: 9 timer (søndag) 25 (mandag)

Men afvikling af elitesportskampe - og ikke kun AGF's fodboldkampe - vil i sagens natur føre til aflysninger - det samme er tilfældet med A-landskampe, stadionkoncerter og de events, som kommunen afvikler i Ceres Park & Arena (f.eks. Aarhus-mesterskaberne i Skills, Skole-OL, Hold-VM i badminton, Veteran-EM). Så vidt muligt forsøger vi at overholde de frister, der gælder i samarbejdsaftalen, men i praksis er det ikke altid muligt.

Men det er klart, at hvis man ikke ønsker, at have landskampe, koncerter og andre store events i Ceres Park & Arena, så vil det minimere antallet af aflysninger eller kampaktiviteter. Og i den forbindelse er det også vigtigt, at påpege, at jo færre aktiviteter i Ceres Park & Arena, jo færre indtægter til byen. Alene de to koncerter, der forgår til sommer på Ceres Park vil skabe en omsætning i Aarhus på 60 mio. kr.

Ceres Arena 170715-01

Faciliteter
Også faciliteterne i Ceres Park & Arena kritiseres i artiklen. Og det er korrekt, at mange af faciliteterne er meget gamle, og det er omkostningskrævende at vedligeholde bygningerne og faciliteterne. Vi har både drifts- og vedligeholdelsesplaner, som er udarbejdet i samarbejde med Aarhus Kommune.

Der er en række udestående større investeringer, som ligger udenfor det aftalte med kommunen, men som er påkrævede for at faciliteterne kan anses som tidssvarende og i overensstemmelse med internationale krav. En rapport fra NIRAS anslår, at skal anvendes 53 mio. kr. hen over de næste ti år - uagtet om det er en forpagter eller kommunen, der driver det.

Vi har på nuværende tidspunkt ikke incitament til at foretage disse investeringer, hvilket primært skyldes, at den nuværende forpagtningsaftale snart udløber, og at der sideløbende også kører en debat om eventuelt nye faciliteter.

Endelig efterlyses, der et online booking-system. Hertil kan vi oplyse, at vi er i færd med at implementere et nyt bookingsystem, men det vil aldrig blive med online-booking, hvor brugere selv kan booke timer, da det i praksis ikke vil kunne lade sig gøre på grund af den kompleksitet, der er i planlægningen af de forskellige aktiviteter.

Ovenstående har forhåbentlig klarlagt de kritikpunkter, der rejses i dagens artikel. AGF A/S ønsker at drive Ceres Park & Arena i overensstemmelse med brugernes ønsker og i en god dialog og i et godt samarbejde. Det har vi heldigvis til dagligt, hvor samarbejdet er godt og frugtbart. Men vi anerkender, at der er rum til forbedringer som vi arbejder hårdt på at levere til brugerne i Ceres Park & Arena.

Læs mere
Her kan man læse vores fulde høringssvar til Aarhus Kommune i forbindelse med den omtalte rapport fra PwC.

Læs i øvrigt også vores sociale regnskab for 2018, der fortæller mere om brugerne i Ceres Park & Arena og hvor meget faciliteterne benyttes.

Nyheder


SØG I ARKIVET

Søg i arkivet