AGF A/S fortsætter den positive udvikling og indsnævrer forventningerne

Af: BJ - 20. februar 2020, kl. 13:25

I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af periodemeddelelser aflægger AGF A/S hermed halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2019.

I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af periodemeddelelser aflægger AGF A/S hermed halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2019. 

Udvalgte hovedpunkter:

  • Resultatet for perioden 1. juli - 31. december 2019 udviser et overskud før skat på 14,4 mio. kr.
  • Koncernens omsætning er steget til 65,9 mio. kr. fra 60,6 mio. kr. i samme periode sidste år. Udviklingen kan primært begrundes med den positive udvikling i indtægter fra samarbejdspartnere og sponsorer.
  • Eksterne omkostninger er steget med 0,8 mio. kr. fra 23,8 mio. kr. i samme periode sidste år til 24,6 mio. kr., Stigningen kan henføres til omsætningsafhængige omkostninger.
  • Personaleomkostninger er steget med 2,2 mio. kr. fra 32,4 mio. kr. i samme periode sidste år til 34,6 mio. kr., hvilket primært skyldes flere medarbejdere.
  • Pengestrømme vedrørende drift er i regnskabsperioden positive med 8,9 mio. kr. mod negative 0,1 mio. kr. i samme periode sidste år.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2019 69,5 mio. kr. i forhold til 34,7 mio. kr. året før.
  • Likvide beholdninger inkl. værdipapirer stiger til 52,3 mio. kr. pr. 31. december 2019 fra 19,1 mio. pr. 31 december 2018. Koncernen har pr. 31. december 2019 et tilfredsstillende kapitalberedskab. 

Forventninger
For hele regnskabsåret 2019/20 indsnævres koncernens forventede resultat til et positivt resultat før skat mellem 10 og 15 mio. kr., fra de tidligere udmeldte forventninger, der angav et resultat før skat mellem 5 og 15 mio. kr., foranlediget af det realiserede resultat for 1. halvår.

Adm. direktør Jacob Nielsen udtaler: 

"For andet regnskabsår i træk forventer vi et positivt resultat, og vi kan med tilfredshed konstatere, at vi både sportsligt og kommercielt fortsat udvikler os i en positiv retning. Vores Superliga-hold har præsteret på et stabilt niveau og på den måde skabt gode forudsætninger for at blive en del af mesterskabsspillet. Vi fastholder den positive udvikling i vores sponsoromsætning, og tilskuermæssigt har vi også oplevet en tilfredsstillende fremgang, hvilket har smittet positivt af på vores entré-, bodsalgs- og merchandiseindtægter. På tilsvarende vis forventer vi, at det aktivitetsniveau, der er i Ceres Park & Arena i regnskabsåret - blandt andet med en stadionkoncert i juni - også vil bidrage positivt til resultatet. Det er dog vigtigt at understrege, at vi hverken sportsligt eller kommercielt er i mål endnu, hvis forventningerne til hele året skal indfries. Det kræver fortsat hårdt arbejde og en ydmyg tilgang til opgaverne, ligesom vi også er afhængige af en fortsat stærk opbakning fra byen."

Læs halvårsrapporten her >>

Nyheder


SØG I ARKIVET

Søg i arkivet