Løsning på Sæsonkortudfordring

AF: Af: AGF - 21. april 2021

Sæsonkortholdere har haft en udfordring under Corona-reglerne med at reservere pladser sammen. Efter en god dialog med kortholdere er vi nu klar med en løsning.

Sæsonkortholdere har haft en udfordring under Corona-reglerne med at reservere pladser sammen. Efter en god dialog med kortholdere er vi nu klar med en løsning.

Mange af vores sæsonkortholdere er kommet i klemme under Corona og de medfølgende restriktioner på Ceres Park, hvor vi nu kun må være 8.500. Det betyder, at Ceres Park ikke ligner sig selv med sektions-opdelinger og afstand. Derfor har man som sæsonkortholder ikke kunne benytte sig af sin faste plads.

Men værre for mange sæsonkortholdere, så har man derfor heller ikke haft mulighed for at sidde sammen med de med-sæsonkortholdere man normalt ser fodbold med, da man - på grund af myndighedernes restriktioner - skal hente en billet på forhånd. 

- Selv om vi må indstille os på, at tilværelsen under Corona giver os nogen benspænd, så har det været en ærgerlig situation, som vi har arbejdet på at løse i en god og konstruktiv dialog. Og vi er glade for, at vi nu kan fortælle om en løsning, der lever op til de behov, som sæsonkortholderne har givet udtryk for, fortæller billetchef i AGF, Jesper Spangsbjerg. 

Overdrag kortet
For at imødekomme sæsonkortholdernes ønske, lancerer vi nu en mulighed for, at kortholdere overdrager sit kort til en anden, hvilket har været et centralt ønske fra mange sæsonkortholdere.

Fordelen ved denne løsning er, at vedkommende, som en gruppe overfører kortet (eller kortene) til, kan hente forholdsmæssigt flere billetter og dermed sikre de nødvendige samlet pladser til den pågældende gruppe, der ønsker at se AGF spille i Ceres Park i samlet flok. 

Dermed undgår man koordineringen med sine sæsonkortkammerater, da der nu bare er én, som skal hente billetterne. Og så er chancen for at komme til at sidde ved siden af hinanden dermed nu også langt større. 

- De restriktioner, vi er underlagt, betyder, at vi ikke kan tilbyde vores mest trofaste fans den service, de er vant til - det er naturligvis beklageligt. Men efter en god dialog med sæsonkortholderne mener vi, at den her løsning langt hen ad vejen imødekommer det behov, vi har mødt, tilføjer Jesper Spangsbjerg.

Skærmbillede 2020-09-10 Kl . 13.47.59 (1)

Eksempel på løsningen:
Mads, Ib og Jens har alle sæsonkort - alle tre har sæsonkortet på deres egen bruger og email. Derfor kan de - under de aktuelle restriktioner - hver især hente én plads (billet) pr. kamp. Men de tre vil gerne sidde sammen, så det er svært at koordinere, når man kun kan hente én billet ad gangen, alle pladser er nummererede og efterspørgslen på billetter stor.

Mads, Ib og Jens bliver derfor enige om, at gøre Mads til 'sæsonkortfuldmægtig' og derfor udfylder Ib og Jens formularen her >>>

AGF overfører herefter Ib og Jens' sæsonkort til Mads' konto. Nu kan Mads hente tre billetter ved siden af hinanden - altså billetter på vegne af kammeraterne. 

Første gang denne løsning kan benyttes er til AGF's hjemmekamp mod OB den 27. september. Du kan overdrage dit sæsonkort til din faste sæsonkortmakker her >>>

VIGTIGT FOR SÆSONKORTHOLDERE MED ABONNEMENT:
Ønsker du som sæsonkortholder på abonnement at flytte dit kort til en anden bruger, flyttes betalingsaftalen i samme ombæring. Når flytningen er effektueret, modtager den 'nye' bruger en mail om, at et betalingskort skal knyttes til abonnementet. Den 'nye' bruger skal knytte betalingskortet til abonnementet via vedkommendes konto på shop.agf.dk inden en konkret dato (angivet i mailen). Er et betalingskort ikke knyttet til abonnementet inden den konkrete dato, vil abonnementet, og dermed sæsonkortet, blive bragt til ophør.

Du kan overdrage dit sæsonkort til din faste sæsonkortmakker via linket her.

Koncernpartnere

+