Bliv medlem

AGF Aarhus Netværk - samhandel & mersalg

  • Netværksmøde hver 14. dag 
  • Max 35 virksomheder pr. gruppe
  • Max 1 virksomhed pr. branche i hver gruppe
  • Virksomhedsbesøg ved ca. hvert andet møde
  • Der udsendes agenda på mail forud for møderne
  • 4 halvårlige NetværksTræf på tværs af grupperne
  • Referenceudveksling - Sparring - Vidensdeling
  • Anvendelsen af LinkedIn som supplerende relationsværktøj

Kontingent: 
Kontingent: Værdiansat til kr. 10.000,- + moms pr. år, men er en del af et samlet sponsorat.

Hvem kan deltage? 
Adgangen til netværksgrupperne er forbeholdt sponsorer hos AGF.

Både medlemmer af netværksgrupperne og ovennævnte selskaber kan invitere gæster med på de ordinære møder i AGF Aarhus Netværk. Alle gæster skal dog anmeldes på forhånd til netværkschefen. Gæster kan være både sponsorer og ikke-sponsorer og kan deltage på to møder inden for kort tid uden at binde sig yderligere. Gæster vil altid blive registreret i netværkets pipeline for senere opfølgning, såfremt det ikke bliver til medlemskab efter de første par møder.

Gæster får mulighed for at præsentere sig kort på de møder, de deltager i, men har ellers status som "fluen på væggen". Det vil sige, at gæster ikke har mulighed for at afgive tilbud og foretage anden form for salg på møderne; ej heller lave søgninger eller lignende. Disse fordele er forbeholdt medlemmerne. Der henstilles således til, at der ikke inviteres gæster, der er konkurrenter til medlemmer af de berørte grupper. Netværkschefen screener i hvert enkelt tilfælde.

Vil du høre mere om gæstekonceptet, bedes du kontakte netværkschef Bent Wachmann.