Bliv medlem

AGF Aarhus Netværk - samhandel & mersalg

  • Netværksmøde hver 14. dag 
  • Max 35 virksomheder pr. gruppe
  • Brancheeksklusivitet i hver gruppe
  • Virksomhedsbesøg ved ca. hvert andet møde
  • Der udsendes agenda på mail forud for møderne
  • 4 halvårlige NetværksTræf på tværs af grupperne
  • Sparring - Vidensdeling - Salg 
  • Anvendelsen af LinkedIn samt Facebook som supplerende relationsværktøjer

Kontingent: 
Værdiansat til kr. 10.000,- + moms pr. år, men skal være en del af et samlet sponsorat.

Hvem kan deltage? 
Adgangen til NetværksGrupperne er forbeholdt sponsorer hos AGF.

Både medlemmer af NetværksGrupperne og ovennævnte selskaber har mulighed for at invitere gæster med, på de ordinære møder i AGF Aarhus Netværk. Alle gæster skal dog anmeldes på forhånd til netværkschefen. Gæster kan være både sponsorer eller ikke-sponsorer, og kan deltage på to møder inden for kort tid uden at binde sig yderligere. 

Gæster får mulighed for at præsentere sig kort på de møder, de deltager i, men har ellers status som "fluen på væggen". Det vil sige, at gæster ikke har mulighed for at afgive tilbud og foretage anden form for salg på møderne; ej heller lave søgninger eller lignende. Disse fordele er forbeholdt medlemmerne. Der henstilles således til, at der ikke inviteres gæster, der er konkurrenter til medlemmer af de berørte grupper. Netværkschefen screener i hvert enkelt tilfælde.

Hvis du vil høre mere om at være gæst hos AGF Aarhus Netværk, bedes du kontakte netværkschef Bent Wachmann.