FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ) - Ofte stillede spørgsmål 
vedr. AGF Aarhus Netværk

Potentielle medlemmer

Hvem kan blive medlem af AGF Aarhus Netværk?
Sponsorer hos AGF kan blive medlem. Et Netværkssponsorat i AGF inkl. kontingent til AGF Aarhus Netværk koster kr. 34.000 kr. ekskl. moms for den kommende sæson 2020/2021.

Hvad koster det at være medlem?
Et medlemskab af AGF Aarhus Netværk er inkluderet i sponsoraterne og kan ikke erhverves separat.

Kan man få lov til at se hvorledes møderne afholdes?
Man har mulighed for et uforpligtende besøg i en NetværksGruppe, før man beslutter sig for et medlemskab.

Hvor mange medlemmer har AGF Aarhus Netværk?
Der er pt. over 220 medlemmer fordelt i 7 NetværksGrupper.

Hvor lang tid varer et NetværksMøde?
Alle 'ordinære' NetværksMøder er af 1½ times varighed. Det gør, at man både kender start- og sluttidspunkt, så man kan disponere den efterfølgende tid af dagen.

Ligger NetværksMøderne fast?
Der udarbejdes kalender, der strækker sig over et ½ år ad gangen. Her er samtlige aktiviteter planeret for AGF Aarhus Netværk sat på dato. I foråret er der sædvanligvis 10 møder pr. gruppe, og i efteråret er der 8 ordinære møder pr. gruppe. Endvidere mødes man fast i lige eller ulige uger.

Hvor afholdes NetværksMorgenmøderne?
Primært afholdes disse møder i Ceres Café på Ceres Park & Arena (Stadion Allé 70). Dog forsøges hvert andet møde som minimum, afholdt ude ved medlemmerne, eller hvordan det det nu kan passe ind. Meddelelse herom fremgår endeligt af Nyhedsbrevene mandag morgen eller agendaen et par dage forinden møderne.

Hvor mange medlemmer er der i NetværksGrupperne? 
Der er i gennemsnit 30 virksomheder i hver NetværksGruppe. Ved seneste opgørelse var der en fremmødeprocent på mellem 75 og 80.

Kan man risikere at komme i en NetværksGruppe med en konkurrerende virksomhed?
Nej. Der er branchesuverænitet i samtlige NetværksGrupper. Det betyder, at man ikke møder en direkte konkurrerende virksomhed. Samtidig placeres nye medlemmer, så der branchemæssigt ikke opstår gnidninger over tid.

Hvad skal man forberede før NetværksMøderne?
Et par dage inden selve mødet udsendes på mail en agenda, der kort beskriver detaljerne for mødets indhold. Her af fremgår, hvad man forventes at forberede for at få det optimale ud af mødet.

Hvad sker der mellem møderne?
Nyhedsbrevet UPDATE udsendes på mail hver mandag morgen inden kl. 8 til samtlige medlemmer og kommende gæster. Heri bringes de seneste fokushistorier og links til mere læsning og samtlige aktiviteter for den pågældende uge.

Bruger AGF Aarhus Netværk sociale medier som kommunikativ platform? 
Det sociale medie Facebook anvendes i AGF Aarhus Netværk. Her kan drøftelser og søgninger fra selve møderne fortsættes. Der eksisterer en hovedgruppe for hele netværket med mere end 200 medlemmer. Yderligere findes der selvstændige undergrupper på Facebook.


Medlemmer

Hvad gør jeg, hvis jeg skulle blive forhindret i at deltage til et planlagt møde? 
Som ved et ethvert andet forretningsmøde forventes det, at man sender afbud, såfremt man bliver forhindret i at møde til det aftalte tidspunkt. Gerne på mail, via LinkedIn eller ved sidste øjeblik på mobil eller sms (4027 8767).

Hvor længe gælder kontrakten om medlemskab? 
Der tegnes aftale for min. et år / en sæson.  

Hvordan ændrer jeg mine kontaktoplysninger
Hvis du har ændringer i dine kontaktoplysninger eller skal have udskiftet dit logo, skal du sende en mail til bj@agf-as.dk.


Kontakt 
Netværkschef - Bent Wachmann, bw@agf-as.dk, tlf. 4027 8767
Webmaster - Bo Jensen, AGF, bj@agf-as.dk, tlf. 2870 6548