Statements

"NetværksTræf giver mig indsigt i de andre netværksgrupper - og kontakt til sponsorer, som jeg ellers kun møder perifert. Grupperne på 5-8 deltagere giver et intensivt kendskab til hinanden og de forskellige virksomheder, hvilket er meget brugbart. Derudover kræver det også noget af dig selv, at være "på" i 8-12 min. med præsentation af egen virksomhed. Og du bliver udfordret! Både mht. præsentationsteknikker, din virksomheds styrker/svagheder og ikke mindst i at lytte... 

Netværkstræffet giver mig utroligt meget, så jeg kommer helst hver gang. Det er ikke hver gang, at jeg får en direkte handel med hjem...
Men, nogle af mine bedste forretninger har jeg skabt gennem netværk og gennem et træf - det er da tankevækkende...."
- Keld Fisker, storkundechef - erhverv, Alm. Brand Forsikring

"Vi er med, fordi der er rigtig meget forretning i det for os.

I Aarhus Netværk er medlemmerne fantastisk gode til at aktivere deres netværk. Man kan sige, at vi hver især repræsenterer måske minimum 100 kontakter. Det handler om at synliggøre disse netværkskontakter og at se på, hvor der er forretningsmuligheder for gruppens medlemmer.

Aarhus Netværk er et virkeligt dynamisk netværk. Tilmed er der er plads og rum til andre aktiviteter end lige præcis salg. Vi får mange inspirerende indlæg, og det er med til at supplere det egentlige formål, nemlig øget salg."
- Michael Flintholm, direktør, FGT Business Research A/S

"At være med i netværket har givet mig endnu flere kontakter og relationer, end jeg havde i forvejen. Via min gruppe har jeg mødt folk fra brancher og kredse, jeg normalt ikke løb på. Det, at man får kontakt til nye brancher, er hammerfedt. Netværkets bredde gør, at man får købs- og salgsmuligheder i helt nye brancher.

Når man er i en netværksgruppe, har man mulighed for at få sparring fra vidt forskellige mennesker, når man har en idé. Vi er hinandens ambassadører, og det er fantastisk.

Noget af det, der er smukt, er at medlemmerne møder op i stor grad. Folk er nærværende og "på" - de er aktive."
Torben Dreier, skoleleder, FO-Aarhus