Klubben

42 teams vil tegne byens nye fodboldstadion

AF: BJ - 03. december 2021

Der er overvældende og international interesse for at tegne det nye fodboldstadion i Aarhus.

Hele 42 danske og internationale teams har lagt billet ind på at blive prækvalificeret til at tegne byens nye fodboldstadion. Hos Aarhus Kommune, der er bygherre på stadionprojektet, er der stor glæde over den meget omfattende interesse, og det vækker især begejstring, at det er lykkedes at tiltrække internationale kapaciteter:

- Et hurtigt kig ned over de 42 bydende teams viser, at det er et meget stærkt felt. Det er et fantastisk udgangspunkt for i sidste ende at finde det helt rigtige team med det rette match mellem evnen til at skabe arkitektur i verdensklasse kombineret med en professionel og bæredygtig byggeproces, fortæller Alvaro Arriagada, der er projektdirektør i Kongelundens Sekretariat.

Næste skridt i processen bliver at gennemgå alle tilbud for, om de opfylder de formelle, juridiske konditioner i udbuddet. Herefter vil tilbuddene blive gennemgået af Aarhus Kommunes rådgivere ud fra en række allerede fastlagte parametre omkring faglige kompetencer og overbevisende referencer, hvorefter fem til seks teams vil blive prækvalificeret til at deltage i projektkonkurrencen.

Udviklingsplan for Kongelunden
Sideløbende med projektkonkurrencen om et nyt fodboldstadion har kommunen også udskrevet en konkurrence om udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan for hele Kongelunden. Udviklingsplanen skal både på kort og langt sigt anvise strategier for udvikling af Kongelunden som en samlet de-stination og attraktion, for natur og miljø, for trafik og parkering – og for ud-viklingspotentialet blandt de mange idrætsaktører i Kongelunden.

- Udviklingsplanen bliver budt ud som et såkaldt parallelopdrag. Det er en rig-tig spændende proces, hvor vi peger på tre teams, som på samme tid udarbejder tre forskellige forslag til en samlet udviklingsplan. Undervejs er de i dialog med bedømmelsesudvalg og fagdommere m.fl., som er med til at kvalificere og skærpe forslagene, før de bliver færdiggjort. Til sidst kan vi så udarbejde en endelig udviklingsplan, hvor vi har mulighed for at indarbejde de bedste elementer fra alle tre forslag. 12 stærke og spændende teams har budt ind på opgaven med at deltage i parallelopdraget om udviklingsplanen, forklarer Alvaro Arriagada.

Vinder udpeges senest i løbet af efteråret
De udvalgte teams, der skal deltage i projektkonkurrencen om nyt fodbold-stadion, får tilsendt konkurrenceprogram den 13. januar 2022, hvor det også vil blive offentliggjort, hvilke teams der deltager i konkurrencen. Der bliver udpeget en vinder senest i løbet af efteråret 2022.

De udvalgte teams, der skal deltage i parallelopdraget om en udviklingsplan for Kongelunden, får tilsendt konkurrenceprogram den 2. februar 2022, hvor det også bliver offentliggjort, hvilke teams der deltager i parallelopdraget. Den endelige udviklingsplan bliver udarbejdet i løbet af efteråret 2022.

Koncernpartnere

+