Advisory board

Advisory Board skal være med til at sikre AGF Klubsamarbejde værdifuld inspiration. Medlemmerne hentes ind fra samarbejdsklubberne og AGF Klubsamarbejdes netværk.

Advisory Boardet

  • stiller spørgsmål - provokerer til forbedring
  • giver feedback - sparring til udvikling
  • opstiller seancer - leger med scenarier
  • reflekterer over fordele og ulemper, tilvalg og fravalg

For AGF Klubsamarbejde, der har 68 interessenter (samarbejdsklubberne), bliver Advisory Boardet et hold af mentorer, der samtidig virker som ambassadører på vegne af AGF Klubsamarbejde.

Rekruttering til Advisory Board
Når der skal rekrutteres medlemmer til AGF Klubsamarbejdes Advisory Board, handler det ikke kun om faglige kompetencer. Medlemmernes personlige udvikling, engagement og evne til at udfylde deres rolle er afgørende for at AGF Klubsamarbejde kan fortsætte en positiv udvikling. 

Rammerne for AGF Klubsamarbejdes Advisory Board er:
Et Advisory Board består af
2-3 repræsentanter fra VEST samarbejdsklubberne
2-3 repræsentanter fra DJURSLAND samarbejdsklubberne
2-3 repræsentanter fra SYD samarbejdsklubberne
2-3 repræsentanter fra ÅRHUS samarbejdsklubberne
2-3 repræsentanter i arbejdsgruppen (valgt af formanden for Advisory Board)
Formand for Advisory Board - Rene Johansen
Chef for AGF Klubsamarbejde - René Frost

Medlemmer vælges for en toårig periode.