Indsatsområder

Indtil videre har vi følgende fokusområder:

Affaldssortering / Ressourcer
Når det igen bliver muligt at invitere publikum på Ceres Park & Arena sættes der turbo på vores affaldssortering i samarbejde med vores partnere på området. Vi har tiltro til, at vores fans er med på udfordringen, for det er jo ikke meget anderledes end, hvad man allerede gør derhjemme. Så sammen kan vi sikre, at mere af vores affald kan genanvendes og blive til nye materialer.  

Vi vil også sætte arbejdet for at undgå madspild i system. Under Corona-krisen har vi blandt andet kunnet donere produkter til Wefood til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. (link)

Energi
At drive Ceres Park & Arena - der holder åbent for hundredtusindvis af brugere og foreninger, en række virksomheder og tusindvis af fans og gæster året rundt - sætter et stort aftryk på miljøet - alene i energiforbruget. Ceres Park har tillige en lang række strukturelle egenskaber, der giver udfordringer både i form af højt strømforbrug og begrænsede muligheder for at energioptimere bygningerne. Så indtil det kommende, nye stadion er klar, undersøger vi mulighederne for udskiftning til LED, automatisering af strømforbrug og -tilpasning samt energi fra vedvarende kilder til både Ceres Park og Ceres Arena. På sigt skal AGF drives af 100% vedvarende energi.

Nyt stadion
Udover at se kritisk på energiforbruget på vores nuværende hjemmebane og på Ceres Arena vil vi aktivt være med i udviklingen af byens kommende nye stadion, og sikre, at det ikke blot på det sportslige område, men også i forhold til bæredygtighed bliver et stadion vi kan være stolte af. Vores ambition er, at Aarhus' nye fodboldstadion skal være et af de mest bæredygtige i Skandinavien - hvis ikke dét mest bæredygtige. Den ambition går også hånd i hånd med Aarhus Kommunes klimastrategi.  

Transport 
Vi ønsker at nedbringe CO2 aftrykket i forbindelse med vores kampe og events og ønsker, at flere vil gå eller cykle til fodboldkampe og events. Hvis man ikke bor i gåafstand til Ceres Park & Arena vil vi opfordre til, at man tager offentlig transport eller benytter delebiler. Derfor arbejder vi for at stille de mest attraktive parkeringspladser til rådighed for cykler samt dele- og elbiler, samt med forskellige tiltag sikre, at det bliver nemt og attraktivt at komme til og fra Ceres Park & Arena.

Hvis man tager bilen, opfordrer vi til at man fylder bilen op. Gennemsnitligt antal personer i en personbil i Danmark er under 2, men når man skal til fodbold er der jo ingen grund til ikke at tage venner og familie med i bilen!

Mad & Drikke / Indkøb
Når vi køber og sælger fødevarer, er vi opmærksomme på, at vi skal levere kvalitet. Vi vil vælge ansvarlige leverandører, som har styr på produktionskæden og som kan garantere, at varerne er fremstillet på forsvarlig vis. Vi er i gang med at udarbejde en Code of Conduct, som vil kunne hjælpe os ift. til- og evt. fravalg af leverandører, så de kan leve op til vores forventninger.

Regnskab  
AGF udgiver allerede et årligt socialt regnskab, hvor vi redegør for vores sociale arbejde og vores CSR-aktiviteter. Dette regnskab kommer i fremtiden til også at indeholde et bæredygtigheds-regnskab, hvor vi redegør for vores aktiviteter, initiativer og resultater, så vi både holder os selv ansvarlige for vores arbejde og synliggør processen for vores omgivelser.  

Inddragelse
Vi ønsker at inddrage så mange som muligt i det kommende arbejde. Fans, publikum, sponsorer samarbejdspartnere mv. vil blive inviteret med i arbejdet og vi opfordrer til at bidrage med opbakning under hjemmekampe og events, men også gerne med forslag og idéer.

Alle tanker og forslag kan sendes til AGF's chef for branding og bæredygtighed, Anne Jensen, på aj@agf-as.dk.