AGF AARHUS NETVÆRK

Sponsorer hos AGF har mulighed for at blive medlem i en af de 7 Netværksgrupper, der udgør AGF Aarhus Netværk.

Formålet med AGF Aarhus Netværk er at aktivere sponsorernes relationer gennem netværksgrupperne og dermed skabe merværdi i sponsoraterne, uanset hvordan de sportslige resultater udvikler sig. I Netværksgrupperne, der tæller over 220 virksomheder, skaber medlemmerne en tættere dialog, udveksler erfaringer og fokuserer på forretningsmuligheder - både mellem medlemmerne og i medlemmernes øvrige netværk.

OMSÆTNING

Som et af få erhvervsnetværk i Danmark måler AGF Aarhus Netværk på omsætning. Siden starten af AGF Aarhus Netværket i 2008 har man foretaget opgørelser over den omsætning, som medlemmerne har genereret via Netværket. Omsætningen for 2020 i Netværket blev registeret til 75,8 mio. ex. moms, hvilket er svarende til ca. 345.000 kr. pr. netværksmedlem.

Omsætning er defineret som det salg, man som medlem har opnået via ordrer / forretning til de andre medlemmer i Netværket. Men også det salg, der er opnået via de kontakter og leads, man har fået igennem netværket. Undersøgelsen fro 2020 blev på AGF’s vegne for første gang forestået af Rambøll. Derfor har AGF ikke fået adgang til herkomsten af de særskilte indrapporterede omsætningstal, med mindre man som virksomhed konkret har givet tilladelse hertil.

Det samlede Omsætningstal; eller rettere Salgsudviklingen i AGF Netværket, har tidligere været opdelt i varesalg og tjenesteydelser. Flere har haft udfordringer mht. disse definitioner og da opdelingen ikke anvendes i hverken kommunikationen eller den markedsføringsmæssige tilgang, vælger vi at sammenlægge tallene.

Statement MarkOn

Det er mange år siden, at jeg har måtte forklare kollegaerne, hvorfor vi bruger næsten to timer hver anden uge på at drikke kaffe i AGF Aarhus Netværket. Men det virker. Og det er ikke bare noget, vi tror. Vi måler hvert år på det økonomiske output, som vi får ud af netværket, og alle i virksomheden kan se, at det giver værdi, og når vi samtidig har det sjovt med andre medlemmer af netværket, så er det vist det, man kalder en ren win-win.
Lars Erdal, CEO/Partner Mark-On

MarkOn er medlem af to Netværksgrupper og omsatte i 2020 samlet for 3.737.437 kr. ex. moms via Netværket.HVEM KAN DELTAGE ?

Adgangen til Netværksgrupperne er forbeholdt sponsorer i AGF, men der er mulighed for at invitere gæster med på de ordinære møder i AGF Aarhus Netværk. Gæster kan være både sponsorer eller ikke-sponsorer i AGF, og de kan deltage i ét møde inden for kort tid uden at binde sig yderligere. Alle gæster skal dog anmeldes på forhånd til netværkschefen Bent Wachmann, hvis kontaktinformation findes nederst på siden.

Gæsterne får mulighed for at præsentere sig kort på de møder, de deltager i, men har ellers status som "fluen på væggen". Det vil sige, at gæster ikke har mulighed for at afgive tilbud og foretage anden form for salg på møderne; ej heller lave søgninger eller lignende. Disse fordele er forbeholdt medlemmerne.


PRAKTISK

Sponsorerne i vores 7 Netværksgrupper holder møde hver 14. dag. Forud for hvert møde vil en agenda blive sendt ud på mail til medlemmerne, og på cirka hvert andet møde vil der være et virksomhedsbesøg med oplæg. I hver af de 7 Netværksgrupper er der maksimalt 35 virksomheder. Hver netværksgruppe har brancheeksklusivitet, hvilket vil sige, at medlemmerne ikke bliver blandet med andre virksomheder fra samme branche i samme gruppe.

Værdiansat til kr. 10.000,- + moms pr. år, men kontingentet skal være en del af et samlet sponsorat.

AGF NETVÆRKET


Det handler ikke bare om at drikke kaffe og bytte visitkort. Se bare her nedenfor.
Du kan se alle 7 netværksgrupper og finde informationer på netværksmedlemmerne ved at klikke her.

Video.jpg

skal du være med ?

Du er altid velkommen til at kontakte os eller ringe direkte til vores Netværkschef.

{{ listItem.ListTitle }}

{{ listItem.Headline }}

{{ listItem.DateToShow }} -
{{ listItem.DateToShow }} -
+
KONCERNPARTNERE
+